قفل را با قفل نمی‌شود باز کرد!

دسته بندی: فانی

قفل را با قفل نمی‌شود باز کرد!

نمی‌شود هم قفل بود هم کلید!

قفلِ عمامه را کلیدِ عمامه‌ای باز نمی‌کند. قفل حکومتِ عمامه را کلیدِ حکومتِ شیروخورشید باز می‌کند.

آینشتین می‌گفت: “مشکل را نمی‌شود با آنهایی که بوجودش آورده‌اند حل کرد”. یعنی نمی‌شود هم مشکل‌آفرین بود هم مشکل‌گشا. هم گره زد و هم گره‌گشا شد! نمی‌شود هم خودِ مشکل بود هم حلّالِ آن! چنین تضّادی لاینحل است.

قفلِ ۵۷ با کلیدِ ۵۷ باز نمی‌شود!

نظامِ عاملِ ۵۷ و سیستمِ فکریِ ۵۷یان، آپریتینگ سیستمِ مناسبی برای حلِ مشکلِ ۵۷ نیست. با Dos نمی‌شود اَپِل ساخت! بنابراین ما با ۵۷یان گفتگویی هم نداریم. تنها گفتگوی ما با نظام آمر و نظام عامل ۵۷ در قالبِ کیفرخواستِ ما از سرانِ فرقه و دفاعیّه بالشتک‌نشینان و ضربه‌گیران از ایشان زیرنظر حقوقدانان، وکلا و خبرنگارانِ داخلی و خارجی در ایران پسا۵۷ است. بیماری عبایِ مرگ است. بیماریِ پوکیِ نخبگان، عبایِ مرگ برای ایران بود. عبایِ مرگ دامنِ هستی نمی‌شود.

signature


این مقاله را به اشتراک بگذارید